THÔNG BÁO
Hệ thống ĐHĐCĐ SHS 2024 Online đã kết thúc thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông!